Ubezpieczenie na życie

Najbardziej oczywistą rolą ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie finansowe najbliższych na wypadek śmierci posiadacza polisy. Jednak główna funkcja tego ubezpieczenia jest związana
z całym naszym życiem, ponieważ dodatkowo pozwala ubezpieczyć się na wypadek chorób, pobytu w szpitalu, nieszczęśliwego wypadku czy inwalidztwa. Środki pieniężne wypłacane
w wyniku realizacji obowiązku Ubezpieczyciela otrzymują osoby wskazane jako uposażone przez właściciela polisy lub właściciel polisy, jeżeli mówimy o innych zdarzeniach niż śmierć. Pamiętaj, że na pewne ryzyka w życiu nie masz wpływu, za to możesz ograniczyć ich skutki. Zakładamy, że nie oszczędzasz na swoim ubezpieczeniu samochodu. Nie pozwól byś wyceniał swe życie niżej niż karoserię swojego auta dlatego umów się z nami i przekonaj, co możemy Ci zaoferować.