Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenia firm to kompleksowe rozwiązania dla osób, które chcą spokojnie prowadzić swoje działalności. Ubezpieczenia te obejmują zarówno odpowiedzialność cywilną oraz ubezpieczenie majątku firm. Dodatkowo ubezpieczyć można pracowników firm od następstw nieszczęśliwych wypadków. Sami przedsiębiorcy mogą objąć się ubezpieczeniem od wypadków komunikacyjnych. Ubezpieczenia obejmują szkody rzeczowe oraz osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku
z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością gospodarczą. Z naszych analiz wynika, że przedsiębiorca najczęściej wybiera elastyczne połączenia zakresu ubezpieczeń, tak by móc je dowolnie zmieniać i modyfikować. Ważna jest też prostota tych umów, brak specjalistycznych ankiet oraz konieczności przedstawiania nadmiaru dokumentów. Jeżeli chcesz sprawdzić na czym polega taka ochrona, jak bardzo może ograniczyć twoje ryzyko i przede wszystkim jaką optymalizację podatkową daje Ci taka polisa skontaktuj się z nami. Na spotkaniu dowiesz się wszystkiego, co Cię interesuje.