Ubezpieczenia

Ubezpieczenie to umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez ubezpieczonych. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia czyli polisą. Ubezpieczenie ma na celu dzielenie
i transfer ryzyka. Ubezpieczenie z perspektywy jednostki osoby lub przedsiębiorstwa jest usługą finansową ubezpieczyciela, która umożliwia zastąpienie niepewnej dużej straty finansowej małym pewnym kosztem. Rodzajów ubezpieczeń dostępnych na rynku jest tak dużo, że obecnie pozwalają zabezpieczyć się prawie na każdą ewentualność. Jeżeli chcesz poznać ich gamę, dopasować i ochronić siebie i bliskich przed niepewnym jutrem, zadzwoń i umów się z nami. Policzymy wysokość składki, pokażemy jakie zagrożenia będą chronione oraz jakie obowiązki względem Ciebie będzie miał ubezpieczyciel.