Leasing

Leasing to stosunkowa nowa forma finansowania podmiotów gospodarczych. Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy to niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych, możliwość rozliczenia podatku VAT. Zazwyczaj przedmioty umowy leasingu dzielą się na obiekty konsumpcyjne, obiekty inwestycyjne, nieruchomości. Do celów rozliczeń leasing dzieli się na leasing finansowy lub leasing operacyjny. Przy leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. Inaczej przy leasingu finansowym, gdzie tylko część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej. Jeżeli chcesz sprawdzić, który leasing jest dla Ciebie odpowiedni umów się z nami na spotkanie.