Kredyt dla profesjonalistów

Kredyt dla profesjonalistów jest zwykłym kredytem gotówkowym kierowanym do niezwykłej grupy klientów. Za profesjonalistów Banki uważają zawody, których wykonywanie wymaga szczególnych uprawnień potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Profesjonalistą jest lekarz
z legitymacją lekarską, notariusz, adwokat, radca prawny wpisani na rejestry swoich korporacji zawodowych. Weterynarze,biegli rewidenci,architekci,sędziowie i komornicy to też profesje mile widziane przez Banki. Oferta dla tych klientów jest dużo bardziej atrakcyjna i nie wymaga dokumentowania dochodu. Jeżeli wykonujesz zawód z wyżej wymienionych, zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy Ci ofertę skrojoną pod Ciebie.